Kontakt/Contact

TD Vinska Gora
+386 (0)40 254 409
(Ana Žerdoner)
tdvinskagora@gmail.com

MO Velenje

Portal Mestne občine Velenje
VSTOPI

TD Vinska Gora

Turisti, turizem in TURISTIČNO DRUŠTVO Vinska Gora

so bile besede, ki so močno vzburjale misli in porajale  ideje dvaindvajsetih Vinskogorčank in Vinskogorčanov v daljnem letu 1987. To leto je bilo TD tudi ustanovljeno.

Z odmevnimi prireditvami, kot so: Slovenska polka in valček, Novoletni video meh, Poglej in zadeni, Parada humorja, Med vinskimi trsi, Avsenikov koncert, Veseli tobogan, Prizma optimizma in druge, smo ime kraja uspešno ponesli po Sloveniji in v zamejstvo. Ob obiskih turistov smo kalili naše gostoljubje in urejali domača okolja; ob vsebinah prireditev pa smo odpirali skrinje naše kulturne in naravne dediščine.

V zadnjih 10 letih smo prepoznavni po tradicionalnih prireditvah: Revija zmagovalcev festivalov NZ glasbe, Družinskem vikendu na Tuševem in Mlinarski nedelji. Sodelujemo v večini projektov in aktivnosti TZ Slovenije, RTZ SAŠKA in TZ Velenje. Bogato turistično ponudbo kraja promoviramo na sejmih in prireditvah po Sloveniji. Veliko damo tudi na izobraževanje. Ponosni pa smo na delo mladih. Leta 2018 smo ustanovili Mladinsko sekcijo, ki nadaljuje delo M-TIC. Najbolj pa smo ponosni na Učno pot škrata Bisera, ki je postala v letu 2019 NAJ TEMATSKA POT V SLOVENIJI

Po letu 2000 smo naše ideje in delovno vnemo preusmerili v  pomoč pri obnovi kulturnih in naravnih danosti v kraju:

  • staro vaško središče pri cerkvi,
  • Vovkov mlin,
  • Grilova domačija,…

Ob teh pomnikih lepote in morda preteklosti smo kulturno izročilo beležili v različnih knjigah, zbornikih, zloženkah in razglednicah.

Letno pripravljamo pet pomembnih prireditev:

  • Revija zmagovalcev festivalov narodno zabavne glasbe
  • Janezov sejem.
  • Družinski vikend na Tuševem.
  • Mlinarsko nedeljo.
  • Pohod po učni poti škrata Bisera

Predstavljamo se na različnih sejmih po Sloveniji. Sodelujemo na sejmih in Mestni tržnici v Velenju. Sodelujemo na prireditvah v Velenju in Vinski Gori, ter drugot kjer smo povabljeni.

Velik del energije namenjamo vodenju  izletnikov po kraju. Hkrati z raznimi informacijskimi tablami opremljamo pomembna stičišča in postojanke v okolici.

Izjemno dobro je sodelovanje z KS in društvi Vinska Gora, RTZ SAŠKA,  TZ Velenje, Zavodom za turizem ŠD, MO Velenje in Festivalom Velenje. Prav tako tudi s TZ Slovenijo.

I.                  OSNOVNE INFORMACIJE O KRAJU

KJE JE KS VINSKA GORA?

razprostira se na prehodu iz Spodnje Savinjske v Šaleško dolino.                                                                                                  KS zavzema  vzhodni del MO Velenje. Leži ob regionalni cesti Arja                         vas – Velenje; na S je pod obronki Paškega Kozjaka; (pridružite se tradicionalnemu pohodu na Ramšakov vrh 970 m -1. nedeljo v februarju - tradicionalni pohod na našo najvišjo vzpetino );

na J sega do Ponikvanskih hribov, na nadmorski višini od 340 m - center kraja.

Površje meri 1480 ha. Število prebivalstva se giblje okoli 2000.

 

OD KOD IME Vinska Gora:

Kraju je podarila ime vinska trta; konec 19. stoletja je trtna uš uničila vinograde, danes  ponovno oživljajo vinogradništva in na ta način vračajo upravičenost imena;

SVEŽA NOVICA: potomko najstarejše trte z Lenta so leta 2020 nasadili tudi na Grilovi domačiji.

Morda pa je bila povod za ime tudi vzpetina  na vzhodnem delu KS -  Vinska gora, 806 m nadmorske višine.

 

NA KAKŠNE NAČINE LAHKO KRAJ SPOZNAVAJO OBISKOVALCI:

·        peš;  (Po poteh Vinske Gore; PD), Učna pot škrata Bisera,…

·        s kolesom; (Šentjanška in Vinskogorska kolesarska pot; TD),

·        z osebnim avtomobilom; blizu 100 km urejenih asfaltnih cest in drugih javnih poti,

·        z avtobusom: z koroške strani preko Pake ali odcep iz regionalne ceste                                                v centru Vinske Gore, z Dobrne pa po cesti v Loke

·        ježa konj je mogoča po mnogih poljskih poteh.

 

II.               VINSKA GORA DANES:

 

Pod okrilje Vinske Gore sodijo naslednje vasi: Vinska Gora, Prelska, Janškovo selo, Lopatnik, Lipje, Pirešica in Črnova. Imena le-teh nosijo pomembna sporočila iz preteklosti. Središče kraja je od leta 1973 v dolini ob cesti Arja vas – Velenje. Tu so: naša podružnica OŠ Gorica iz Velenja   5 - razredna osnovna šola, nov vrtec Mlinček, Večnamenski dom za šport, rekreacijo in prireditve. V njem imajo sedež  društva in organizacije.                                                                        V bližini so: skromna Mercatorjeva trgovina, vzorno urejen gasilski dom, nekaj obrtniških delavnic in Gostišče Hren.

 


III.  PRETEKLOST KRAJA:    V čarobno jutro se Šentjanž prebuja

                                                            kot Vinska Gora že veliko let.

                                                   V  žarkih sonca se ves zlat ponuja moj kraj,

                                                            kot da iz pravljice je vzet.

                                                                (Majda Pajer, Franc Žerdoner)

                                                                 

Obstaja domneva, da je preko Spodnje Črnove, Janškovega sela potekala rimska cesta, ki je povezovala Celeio in Upeallee (Velenje).

Srednji vek je pustil sledi turških vpadov – turške podkve, najdene v Lipju in Pirešici.

Korenine našega kraja segajo v leto 1261, ko je na skalni pečini stala krstilnica – mala kapelica za krščevanje otrok iz prafare Škale.

Prve hiše se omenjajo: 1309 – Selo in Prelasko-Prelska, 1320 -  Ober Perašica (nad Pirešico), pozneje Lipje, 1329 – najprej Podredejč-hrib Lopatnik, sv. Janez, 1403 - zaselki Vinska gora, Perašica in Črnova, 1458 - Podvin.

V 15. stoletju so bili glavni posestniki na našem področju iz gradu Ekenštajn nad Šalekom.

Verodostojen je zapis  v Krških bukvah, da so za Gornjegrajske menihe leta 1553 iz naših krajev vozili kvalitetno vinsko kapljico.

 

V prvem štetju prebivalstva leta 1754 so našteli 756 krajanov,

leta 1991 so nas našteli 1604.

 

V drugi svetovni vojni smo bili aktivno vpeti v dogajanja in izgubili številne krajane.

Vinska Gora je do leta 1954 menjala različna imena: Št. Janž na Peči, Št. Janž pri Velenju,  Št. Janž na Vinski gori ali po ljudsko kar Šentjanž.

 

Upravne ureditve skozi čas:

-         1849, v dobi »pomladi narodov« se med občinami Št. Janž na Peči  omenja v okrilju okrajnega glavarstva Slovenj Gradec in okraja Šoštanj.

-         Pred prvo svetovno vojno je bila krajevna občina Št. Janž na Peči.

-         Konec stare Jugoslavije   je bila občina Št. Janž na Vinski gori.

-         1933 so občino priključili občini Velenje; po enem letu se je zopet osamosvojila.

-         Po razpravah v letih 1950-1954 so kraj  priključili občini Žalec.

-         1974 je nastala krajevna skupnost Vinska Gora.

-         1995 so Vinsko Goro priključili MO Velenje.

 Šolske zgradbe skozi leta:                                                                                                                  prva v cerkveni zgradbi, druga na pobočju Lipja, tretja v dolini

1830 – 1887: pouk v cerkveni stavbi; danes samo spominska tabla

1887 -1973: šola na pobočju Lipja v bližini cerkve

1973 – pouk v današnji šolski zgradbi v dolini v centru Vinske Gore.

2002- je bila obnovljena in razširjena.

                                          Žepni opomnik mladim: Postati želim mladi vodnik

 

Leta 2019 so vrtečani dobili čudovit nov vrtec s 6 oddelki, z igriščem in imenom »VRTEC MLINČEK«. Ime nosi pomembno sporočilo krajevne preteklosti, saj so na našem področju v davnini mleli številni mlini: na Šentjanškem potoku 7 in  Temnjaškem vrelcu  13.        

 

Šola je bila obnovljena in povečana za dve učilnici leta 2002.

 

Večnamenski dom je bil zgrajen 1987, obnova in fasada v letu 2020.


 

IV.  KULTURNA  DEDIŠČINA

 

Staro vaško središče pri cerkvi:

-         cerkev sv. Janeza Krstnika,   

 

-         majhna kapelica, kot krstilnica za prafaro Škale, je na mestu današnje cerkve že od leta 1261, ko je v pisnih virih prvič omenjena

-         prva cerkvica je bila pozidana okrog 1462. leta,  1562 prva povečava (zgodba grofa Viljema), 1740 obe stranski ladji in zvonik, zadnja posodobitev v letih 2006/2007

-         Krstnikov dom, v njem oprema iz parlamenta

-         župnišče, v klet so včasih lahko prišli skozi kraško jamo pod župniščem; 

-         Domek, sedež Župnijske Karitas

-         Marijina ali Mežnarjeva kapela z izvirom vode

-         staro vaško perišče, požarni bazen, napajalno korito,

-         tabla v spomin na prvo šolo

-         zgradba, kjer je nekoč deloval KLO.

-         Na zahodni strani še danes stoji druga osnovna šola, ki je bila zgrajena 1930 in je bila v funkciji do leta 1973.

-         Bar Žagar, naslednik nekdanje gostilne in trgovine Žagar

  

Grilova domačija

– EKO muzej (stara nad 200 let) ima status kulturnega spomenika. (1999)

»viničarija, vinograd, vinski mošt, vino«

 

-         Obsega staro vrhkletno delno zidano delno leseno kmečko hišo s črno kuhinjo, lopo in štiblcem ter gospodarsko poslopje. Njena lastnica Nacetova Mari je imetje zapustila MO Velenje.

-         V in ob gospodarskem poslopju so še stara zanimiva orodja in pripomočki za viničarstvo in bajtarsko življenje.

-         Pod hišo in gospodarskim poslopjem so: sadovnjak, vinograd z avtohtono trto peček, zelenjavni in zeliščni vrt, njiva.

-