Kontakt/Contact

TD Vinska Gora
+386 (0)41 375 172
(Mateja Učakar)
matejka.ucakar@gmail.com

MO Velenje

Portal Mestne občine Velenje
VSTOPI

TD Vinska Gora

Turisti, turizem in TURISTIČNO DRUŠTVO Vinska Gora

so bile besede, ki so močno vzburjale misli in porajale  ideje dvaindvajsetih Vinskogorčank in Vinskogorčanov v daljnem letu 1987. To leto je bilo TD tudi ustanovljeno.

Z odmevnimi prireditvami, kot so: Slovenska polka in valček, Novoletni video meh, Poglej in zadeni, Parada humorja, Med vinskimi trsi, Avsenikov koncert, Veseli tobogan, Prizma optimizma in druge, smo ime kraja uspešno ponesli po Sloveniji in v zamejstvo. Ob obiskih turistov smo kalili naše gostoljubje in urejali domača okolja; ob vsebinah prireditev pa smo odpirali skrinje naše kulturne in naravne dediščine.

V zadnjih 10 letih smo prepoznavni po tradicionalnih prireditvah: Revija zmagovalcev festivalov NZ glasbe, Družinskem vikendu na Tuševem in Mlinarski nedelji. Sodelujemo v večini projektov in aktivnosti TZ Slovenije, RTZ SAŠKA in TZ Velenje. Bogato turistično ponudbo kraja promoviramo na sejmih in prireditvah po Sloveniji. Veliko damo tudi na izobraževanje. Ponosni pa smo na delo mladih. Leta 2018 smo ustanovili Mladinsko sekcijo, ki nadaljuje delo M-TIC. Najbolj pa smo ponosni na Učno pot škrata Bisera, ki je postala v letu 2019 NAJ TEMATSKA POT V SLOVENIJI

Po letu 2000 smo naše ideje in delovno vnemo preusmerili v  pomoč pri obnovi kulturnih in naravnih danosti v kraju:

  • staro vaško središče pri cerkvi,
  • Vovkov mlin,
  • Grilova domačija,…

Ob teh pomnikih lepote in morda preteklosti smo kulturno izročilo beležili v različnih knjigah, zbornikih, zloženkah in razglednicah.

Letno pripravljamo pet pomembnih prireditev:

  • Revija zmagovalcev festivalov narodno zabavne glasbe
  • Janezov sejem.
  • Družinski vikend na Tuševem.
  • Mlinarsko nedeljo.
  • Pohod po učni poti škrata Bisera

Predstavljamo se na različnih sejmih po Sloveniji. Sodelujemo na sejmih in Mestni tržnici v Velenju. Sodelujemo na prireditvah v Velenju in Vinski Gori, ter drugot kjer smo povabljeni.

Velik del energije namenjamo vodenju  izletnikov po kraju. Hkrati z raznimi informacijskimi tablami opremljamo pomembna stičišča in postojanke v okolici.

Izjemno dobro je sodelovanje z KS in društvi Vinska Gora, RTZ SAŠKA,  TZ Velenje, Zavodom za turizem ŠD, MO Velenje in Festivalom Velenje. Prav tako tudi s TZ Slovenijo.

Vseskozi smo skrbeli, da so bili pri aktivnostih vključeni mladi. Leta 2010 smo ustanovili prvi in še vedno edini Mladinski TIC.. Od leta 2017 to delo nadaljuje Bisereva druščina pod vodstvom Ane Žerdoner. Leta 2018 so nekdanji člani MTIC ustanovili Mladinsko sekcijo. Njihova glavna naloga je urejanje Učne poti in druženje mladih, ki jim je turizem blizu.