Kontakt/Contact

TD Vinska Gora
+386 (0)40 254 409
(Ana Žerdoner)
tdvinskagora@gmail.com

MO Velenje

Portal Mestne občine Velenje
VSTOPI

Organi turističnega društva Vinska Gora

Volitve so bile na Občnem zboru društva, dne, 19.3.2022

UPRAVNI ODBOR: 

Ana Žerdoner,
predsednica in tudi pravni in uradni zastopnik TD Vinska Gora.
Tomaž Drev, podpredsednik

Andreja Ramšak, blagajničarka

Franc Špegel, administrator spletne strani

Člani Upravnega odbora:
Janja Gril

Aleš Gril

Miljko Šprinzar

Marko Lesjak

Nina Lesjak

Stanko Lesjak

Matic Učakar

Janja Ppodpečan

Katja Jan

Katarina Gril

NADZORNI ODBOR:

Franc Špegel, predsednik
Nada Štravs, član
Jana Drev, član

DISCIPLINSKO RAZSODIŠČE:

Mateja Učakar, predsednik
Zorica Špegel, član
Anja Foršner, član

Turistični podmladek  vodi ga. Ana Žerdoner. 

Članom organov TD Vinska Gora poteče mandat na začetku leta 2026.