Kontakt/Contact

TD Vinska Gora
+386 (0)41 375 172
(Mateja Učakar)
matejka.ucakar@gmail.com

MO Velenje

Portal Mestne občine Velenje
VSTOPI

Organi turističnega društva Vinska Gora

Volitve so bile na Občnem zboru društva, dne, 23.2.2018

UPRAVNI ODBOR: 

Ana Žerdoner,
predsednica in tudi pravni in uradni zastopnik TD Vinska Gora.
Tomaž Drev in Franc Špegel, podpredsednika

Andreja Ramšak, blagajničarka
Anja Gorišek, tajniški posli

Franc Špegel, administrator spletne strani

Člani Upravnega odbora:
Franc Špegel, administrator spletne strani
Jože Sušec, komisija za ureditev zunaj bivalnih prostorov    Ana Žerdoner, vodja Biserjeve druščine
Nada Štravs,
Milica in Edo Cvikl, 

Alojz Pokleka,
Mojca Razgoršek,
Branko Podvratnik,
Minka Travnšek,
Zorica Špegel
Ida in Ida Sedovnik
Anja in Robi Forštner 

NADZORNI ODBOR:

Stane Lesjak, predsednik
Jožica Sušec, član
Jožica Podvratnik, član

DISCIPLINSKO RAZSODIŠČE:

Boštjan Učakar, predsednik
Damjan Ramšak, član
Andrej Beliš, član

Turistični podmladek od septembra 2016  vodi ga. Ana Žerdoner. 

Članom organov TD Vinska Gora poteče mandat na začetku leta 2022.