Kontakt/Contact

TD Vinska Gora
+386 (0)40 254 409
(Ana Žerdoner)
tdvinskagora@gmail.com

MO Velenje

Portal Mestne občine Velenje
VSTOPI

Predstavitev Mladih iz Vinska Gora

Mladi v Vinski Gori spoznavamo
pojem TURIZEM že dolga leta,
saj naši starši opravljajo turistične
promocije kraja že skoraj tri desetletja.
Vsi kraj spoštujemo in ga želimo
natančno spoznati. 
Znanja in informacije posredujemo
mladim obiskovalcem.

Mladi

Ob spoznanju, da mladi iz Vinske Gore dobro poznamo svoj kraj, ker ga imamo radi, smo na pobudo gospoda Slavka Hudarina in ob pomoči našega TD  3o. maja 2010 ustanovili prvi in še vedno edini  M-TIC v Sloveniji.

Cilj našega dela je: znanja in informacije o Vinski Gori širiti med mlajše v domačem okolju, v soseščini in širše po Sloveniji. To nam dobro uspeva. V vsakem jesenskem in pomladanskem času sprejemamo osnovnošolce in srednješolce na krajše obiske. Vodimo jih po naših poteh in  jim organiziramo naravoslovne ali športne dneve.

Turistični krožek:

Že nekaj let izvajamo dejavnosti v dveh skupinah: v prvi so učenci naše podružnice, k drugi prihajajo tisti, ki že obiskujejo OŠ  Gorica v Velenju.
V dejavnostih spoznavamo posebnosti domačijskega okolja, naravno in kulturno dediščino, v kateri ne pozabimo na ljudske običaje, pesmi in kulinariko. Izdelali smo že veliko raziskovalnih nalog in bili z nekaterimi uspešni na državni ravni TPLG.

Poti škrata BISERA:

»Sem mali škrat Biser,
v Vinski Gori sem doma,
le par km od Velenja je moja deželica.

Oblikovali smo štiri Poti škrata Bisera po Vinski Gori, od leta 2018 pa imamo še Učno pot škrata Bisera:

Po obronkih Lipja: obiščemo našega priznanega glasbenega ustvarjalca Franca Žerdonerja, ustavimo se pri  rejcu malih pasemskih živali,Ivanu Kočivniku in spoznamo EKO muzej Grilovo domačijo.

Iz Šentjanža na Lopatnik:  spoznamo staro vaško središče s cerkvijo svetega Janeza Krstnika, Krstnikovim domom, vaškim periščem, požarnim bazenom, napajalnim koritom, kapelico, kraško jamo pod cerkvijo in obeležje prve šole v kraju. Pot nadaljujemo pod Gonžarjevo pečjo, kjer vidimo varovano plezalno pot po skali. Zadnje postajališče je Turistična kmetija Tuševo, kjer nas pogostijo z domačo hrano in sladkim jabolčnikom.

Po dolini mlinov do centra Vinske Gore: je zanimiva pot ob Temnjaškem potoku, ki poganja Vovkov mlin. Gospodar predstavi mlinarstvo in delovanje mlina. Pot nadaljujemo do Domačije Lamperček. Tu nas zabavajo jeleni, mufloni in damjaki. Prijazen gostitelj nam pokaže lovsko sobo s številnimi trofejami, etnološko zbirko in… Na igrišču sprostimo odvečno energijo in pot skozi Prelsko nadaljujemo do vrtca šole, Večnamenskega doma; do središča kraja. V prostorih M-TIC izdelamo spominek. Lakoto in žejo lahko potešimo v gostilni Hren.

Učna pot škrata Bisera: poteka od domačije Lamperček po Dolini mlinov do domačije Vovk, nato se nadaljuje do Kačjega gradu  in do muzeja starin pri Blažišu, ter konča pri Lamperčeku. Vabljeni!!!!

Predstavitve na sejmih:

Da bi našo dejavnost čim širše predstavili, se pojavljamo na sejmih:

  • Sejem NATURA, januar, v Ljubljani
  • MOS Celje, september, v Celju
  • Mestna tržnica, dvakrat letno, prvo soboto v mesecu, v Velenju (delavnice)
  • Predstavitve v sklopu RTZ SAŠKA
  • Janezov sejem v Vinski Gori