Organi TZ Velenje

V skupščino društva, članice zveze predlagajo po 3 člane.
3 člane predlaga tudi Mladinski odbor.
Izvršni odbor

Marija Brložnik, predsednica

Nataša Dolejši, podpredsednica        
Franc Špegel, podpredsednik
Zvonko Skrt, član
Zvone Kodrun, član
Leopoldina Čas, članica
Boža Polak, članica
Miha Šilc, član
Predstavnik MO, član
Sekretarka TZ Velenje - Adrijana Ježovnik

Nadzorni odbor

Janez Hrovat, predsednik
Marjan Prislan, član
Jože Pečečnik, član

Častno razsodišče

Ivo Premožič, predsednik
Darinka Tepej, članica


Image Description
Image Description